BEGELEIDERS WORKSHOPS jaarcongres lidz 2018

Begeleiders Workshops

Workshop 1

HOE ÉÉN KLANTVRAAG VERBETERING IN VIER BEDRIJVEN KAN OPLEVEREN

Jacomijn Harmsen, leanconsultant Icare

Leanconsultant in het Steeds Beter team bij Icare, ervaring in ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en landelijke belangenorganisaties op het gebied van Lean en projectmanagement.

Carien Snoeijer, trainer/coach Icare

Trainer/coach bij het Steeds Beter team bij Icare. Ervaring als leidinggevende in de thuiszorg en gespecialiseerd in het trainen en coachen van teams op houding en gedrag vanuit het Steeds Beter gedachtegoed

Fetze van Dijk, Leanspecialist en teamleider debiteurenbeheer& bankenteam Espria Shared Service Center

Leanspecialist in opleiding tot blackbelt, lean-gek en geïnteresseerde naast teamleider debiteurenbeheer en bankenteam van het Shared Service Center.

Workshop 2

EEN VEILIGE EN EFFICIËNTE WERKPLEK | 5SEN MAKE IT FUN

Marielle Zwaga, lean- en KATA-coach Vogellanden

Mariëlle is een ervaren lean- en KATA-coach (LSS-black belt & lean master) die met veel vaart en enthousiasme medewerkers en leidinggevenden coacht. In Vogellanden is zij o.a. actief bij het invoeren van Hoshin Kanri en KATA, maar ook van leantools zoals 5S. Zij zet zich graag in voor de medewerkers zodat die lekker in flow en met plezier hun werk kunnen doen.

Monique Durenkamp, Black Belt projectleider Martini Ziekenhuis

Monique Durenkamp begeleidt als projectleider LSS Black Belt diverse verbetertrajecten in het Martini Ziekenhuis met veel enthousiasme, een open blik, een sterk analytisch vermogen (bedrijfseconomische achtergrond) en doorzettingsvermogen. Daarnaast verzorgt zij trainingen op dit gebied (Yellow Belt, Orange Belt, verbeter- en prestatieborden) en coaching van zowel Orange als Green Belts. Monique: ”Het geeft energie om samen te werken aan meer toegevoegde waarde voor onze patiënten”.

Workshop 3

HOE KUNNEN VALUE BASED HEALTH CARE EN LEAN ELKAAR VERSTERKEN?

dr Paul van der Nat, adviseur Raad van Bestuur & onderzoeker St Antonius Ziekenhuis & Radboud universitair medisch centrum

Paul is senior adviseur van de Raad van Bestuur in het St. Antonius Ziekenhuis en senior onderzoeker binnen onderzoeksafdeling IQ healthcare van het Radboudumc. Paul leidt het value-based healthcare team binnen het St. Antonius, waar hij werkt sinds 2012. Hij is gepromoveerd in de hoge-energie fysica en heeft ervaring als strategieconsultant. Paul is een van de initiators van Meetbaar Beter, de implementatie van VBHC in de Nederlandse hartzorg (recent gefuseerd binnen de NHR).

drs Marieke de Boer, programmamanager VBHC Isala

Marieke werkt sinds 2009 in Isala bij het Centrum voor Verbeteren en Innoveren en is sinds 2017 Programmamanager VBHC. Zij heeft een ruime ervaring in de zorg als senior adviseur en trainer (o.a. Greenbelt Lean Leiderschap) waarbij het continu verbeteren voorop staat voor de patiënt. Na haar studie gezondheidswetenschappen heeft zij 10 jaar gewerkt bij het CBO om daarna als adviseur te werken van de raad van Bestuur en medische staf in Harderwijk.

Workshop 4

OPGENOMEN WORDEN OF NIET, THAT’S THE QUESTION

  Idi de Boer, manager Spoedeisende Hulp Martini ziekenhuis

Workshop 5

DE KLANT VERBINDT!

Wendy Manders, manager Continu Verbeteren Zilveren Kruis

Na haar studie Economie startte Wendy Manders (44 jaar) haar loopbaan bij Fortis, in uiteenlopende marketing- en communicatiefuncties.

In 2008 stapte ze over naar ASR waar ze Unitmanager Schade Acceptatie werd en met Lean in aanraking kwam. Vijf jaar later vertrok ze naar Achmea; ze volgde de opleiding tot Lean Six Sigma Black Belt en werd Continu Verbeteren Expert binnen de afdelingen Klantcontact en Operations van Achmea-label Zilveren Kruis.

Sinds 2016 is Manders als Manager Continu Verbeteren verantwoordelijk voor een expertteam van tien Lean coaches, six sigma black belts en agile coaches. Zij richten zich binnen Zilveren Kruis op advies over en borging van het Lean management systeem, de Lean principes en de agile werkwijze.

Erwin van Leussen, sr manager zorgkantoor Zilveren Kruis

Erwin van Leussen – Senior Manager Operations Langdurige Zorg

Jarenlange ervaring als leidinggevende. Zijn talent is transformeren en inmiddels ruim 10 jaar actief met Lean-transformatie binnen Zilveren Kruis. Hij gaat graag in gesprek met jullie over jullie belevenissen en hoopt zo wat te leren en wat te kunnen meegeven. Hij kan putten uit vele praktijkvoorbeelden, waaronder uit zijn Japan-reis en uit zijn opleiding tot LSS Black Belt en Master of Black Belt.

Workshop 6

PAST UW ORGANISATIE NOG BIJ WAT DE PATIENT VRAAGT?

  Peter Smit, capaciteitsmanager/ Edwin Sinnema, zorgprocesmanager Martini ziekenhuis

Workshop 7

INTEGRALE VERBINDING IN DE REGIO: MAXIMALE WAARDE TOEVOEGEN AAN DE ZORG VOOR DE KWETSBARE OUDERE PATIËNT

Engelien Bosma, sr. adviseur Zorg & Innovatie Ziekenhuis Tjongerschans

Engelien Bosma is een bevlogen aanjager, linking pin en zet zich in voor het verbeteren van de zorgprocessen rondom kwetsbare ouderen in het ziekenhuis en de regionale zorgketen. Tevens is zij projectleider van het in aanbouw zijnde Expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg, een unieke samenwerking tussen zorgpartner Meriant (Geriatrische Revalidatie Zorg) en ziekenhuis Tjongerschans.

Vanuit de patiëntwaarde en co-creatie zoekt Engelien continu de verbinding met de betrokken interne en externe zorgprofessionals en organisaties in de regio.

Gerry de Valk, projectleider Medische Zaken Alliade

Gerry de Valk is verantwoordelijk voor de voortgang van diverse projecten binnen de behandeldienst van Alliade. Veelal projecten met medici & paramedici en vrijwel altijd in verbinding met de ketenpartners in de regio. En hoofdzakelijk voor de patiëntengroep kwetsbare ouderen. Zo is onder meer in april ‘18 het Zorgloket Friesland Zuid gerealiseerd in samenwerking met Tjongerschans, de huisartsen in de regio en collega aanbieders van eerstelijns verblijf. Verwijzers kunnen hier 24/7 naar toe bellen voor ondersteuning en advies bij een aanmelding voor ELV.

Workshop 8

VERPLAATSING VAN ZORG BIJ BOEZEMFIBRILEREN

  Christiana Geluk, cardioloog Martini Ziekenhuis

Workshop 9

HOSHIN KANRI: DOOR FOCUS SAMEN BETER. PRAKTIJKVOORBEELD VAN VOGELLANDEN

Fenna Eefting, bestuurder Vogellanden

Fenna is de inspirerende bestuurder die Vogellanden stap voor stap helpt ontwikkelen tot een organisatie met aandacht voor ontwikkeling van medewerkers en van onze cliënten, vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. De focus ligt op de mens. Hoe word jij als medewerker de beste versie van jezelf om vervolgens bij te kunnen dragen aan de waarde toevoeging van onze patiënten. Lean werken; zelforganisatie, respect voor mensen, coaching, mogen leren van fouten, plezier maken met elkaar, sluit daar naadloos bij aan.

Marjanne van den Berg, leancoach Vogellanden

Marjanne is een ervaren en gedreven leancoach die de medewerkers van Vogellanden coacht en traint in continu verbeteren. Daarnaast is zij leidinggevende van de afdeling ICT en heeft zij veel ervaring met projectleiding en implementatie van tal van lean-borden. Marjanne is van de droge Drentse humor.

Workshop 10

INTEGRAAL CAPACITEITSMANAGEMENT (ICM)

Justin Drupsteen, manager ICM Martini Ziekenhuis

Binnen het Martiniziekenhuis van ik verantwoordelijk voor de afdeling Integraal Capaciteitsmanagement (ICM). Op Strategisch, Tactisch en Operationeel niveau draagt ICM bij aan een goede afstemming tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg en ondersteunt in variabiliteitsreductie ten bate van de doorlooptijd van de patiënt en de effectiviteit van het middelengebruik binnen het Martini Ziekenhuis. Voorafgaand aan deze functie was ik universitair docent (UD) Operations Management aan de rijksuniversiteit Groningen. Als UD hield ik me bezig met het onderzoeken van procesintegratie in ziekenhuizen en de effectevaluatie van de invoer van de ziekenhuisarts. Verder gaf ik vakken als Supply Chain Operations, Healthcare operations management en Healthcare Management.

Workshop 11

KATA CONTINU VERBETEREN IN HET DNA, DAAR MOET JE WEL WAT VOOR DOEN

Gerard Hommes, lean- en KATA-coach Vogellanden

Gerard is een ervaren lean- en KATA-coach met aandacht en respect voor de mens, die de medewerkers van Vogellanden coacht en traint en ze daarbij wil aanzetten om vanuit hun eigen invloed en inzicht continue te verbeteren. Hij heeft ervaring met team-coaching

Mariëlle Zwaga, lean- en KATA-coach Vogellanden

Mariëlle is een ervaren lean- en KATA-coach die met veel vaart en enthousiasme medewerkers en leidinggevenden coacht. In Vogellanden is zij o.a. actief bij het invoeren van Hoshin Kanri en KATA. Zij zet zich graag in voor de medewerkers zodat die lekker in flow en met plezier hun werk kunnen doen.

Marlies van der Putten, KATA-coach en trainer persoonlijk leiderschap en team-ontwikkeling Quality Contact

Nadat Marlies zich als topsporter had laten inspireren door haar mental-coach, werd Marlies zelf trainer, coach en therapeut.

Marlies is gefascineerd door de impact van communicatie bij het creëren van persoonlijk en zakelijk (team) succes. Zij begeleidt nu grote teamontwikkelings trajecten binnen organisaties, met als doel mensen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en bewustwording te bewegen richting hun doelen. En van daaruit bij te dragen aan de teamresultaten. Haar levensmotto is: met contact kan alles, zonder contact kan niets.

Workshop 12

LEANREIS MARTINI ZIEKENHUIS; KOMEN TOT EEN VERBETERCULTUUR

 

Wybe Douwe Kloppenburg, internist-nefroloog, voorzitter van de Coöperatie Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis en lid van het bestuur Samenwerkende Medisch Specialisten. Werkzaam in het MZH sedert 2004. Probeert zijn verbazing over hoe processen in het ziekenhuis verlopen om te zetten in verbeteringen. Is overtuigd dat LEAN goed aansluit bij het denkraam van de arts – medisch specialist en daarom als verbetermethodiek goed toepasbaar is in de ziekenhuiszorg. Heeft ervaren dat betrokkenheid van medewerkers, door voortdurende structurele begeleiding, een succesfactor is. Betrokken bij de maandelijkse introductie voor nieuwe artsen in het Martini Ziekenhuis en diverse verbetertrajecten, onder het motto “goed voorbeeld doet goed volgen!”
Niels Vogel, gynaecoloog, lid Stafbestuur (portefeuille ICT) en Chief Medical Information Officer (CMIO). Werkt in Martini Ziekenhuis sinds oktober 2010.

Dagelijks om zich heen kijkend hoe de zorg liefst vandaag al beter (georganiseerd) zou kunnen worden dan gisteren.

Betrokken bij de maandelijkse introductie voor nieuwe artsen in het Martini Ziekenhuis, diverse verbetertrajecten, LEAN projecten en het Lidz jaarcongres.

Martin Boer, adviseur kwaliteit en veiligheid en fysiotherapeut. Werkt sinds 2015 in het Martini Ziekenhuis met als hoofdtaken het adviseren van de clusters Specialistische Capaciteiten en de Poliklinieken. Daarnaast coördineert hij de interne audits en maakt hij deel uit van de ziekenhuisbrede VIM commissie die zich bezig houdt met alle incidentmeldingen. Accreditatieauditor voor CHKS, een Engelse organisatie die ISO accreditatie verstrekt voor zorginstellingen in onder andere Engeland, Ierland, Portugal en Cyprus. Martin is betrokken bij de introductie voor nieuwe medewerkers, inclusief de nieuwe artsen en geeft scholing over het kwaliteitsmanagementsysteem binnen het Martini Ziekenhuis.  
Ingrid Wierenga begeleidt als projectleider LSS Black Belt Lean diverse verbetertrajecten/ projecten in het Martini Ziekenhuis. Daarnaast verzorgt zij o.a. trainingen (Yellow Belt en Verbeter-en prestatiebord), organiseert introductie en leer-en verbeter bijeenkomsten, ontwikkelt verbetertools en organiseert werkbezoeken. Met haar verpleegkundige achtergrond weet ze goed in te schatten wat aansluit bij het operationele niveau om daarmee de verbinding met het tactisch en strategisch niveau te kunnen maken. Ingrid is tevens secretaris bij de Verpleegkundige Staf.

Workshop 13

DE LEAN LEIDER ALS VERBINDER

  Charlotte Derksen, Leanadviseur en ad interim Lean leider / Jasper Klaver, Leanadviseur GGZ Drenthe

Workshop 14

VERBINDING VAN PROFESSIONALS AAN DE KOERS VAN DE ORGANISATIE

  Sjoerd van der Zee, directeur P&O en adviseurs Margriet, Sybolt, Esther en Alice van Martini Ziekenhuis

Workshop 15

ONTWERP IN 45 MIN JOUW IDEALE LEAN ORGANISATIE

Renate Moes en Bodei Stufken, verbeterleiders Isala

Als verbeterleiders ondersteunen Renate en Bodei afdelingen binnen Isala in continu verbeteren, zowel op projectbasis als coachingsvraagstukken. Daarnaast trainen we medewerkers in het Lean gedachtegoed.

 

Workshop 16

LEREN VAN ORANGE BELT PROJECTEN

 

Marjolijn Elzinga, coördinator Apotheek Martini Ziekenhuis

Marjolijn is sinds 2011 werkzaam binnen de RVE Farmacie bij de unit Klinisch Farmaceutische Zorg. Daar vervult zij de taak als coördinator. Ze heeft meegewerkt aan diverse verbetertrajecten en volgt de  Orange Belt training.

Ze werkt met passie en doorzettingsvermogen aan het verbeteren van de zorg en doet dat het liefst samen met betrokkenen van de werkvloer.

Leren van en met elkaar is haar uitgangspunt

Workshop 17

WELK EFFECT HEBBEN EMPOWERMENT INITIATIEVEN OP DE VERANDERINGSBEREIDHEID VAN MEDEWERKERS?

Workshop 18

LEAN LEIDERSCHAP: WIE VRAAGT WORDT BETER!

Workshop 19

LESSEN VAN JEFF KAAS

Workshop 20

VGZ