Workshops jaarcongres lidz 2018

Workshops

Workshop 1

HOE ÉÉN KLANTVRAAG VERBETERING IN VIER BEDRIJVEN KAN OPLEVEREN

Jacomijn Harmsen, leanconsultant Icare / Carien Snoeijer, trainer/coach Icare / Fetze van Dijk

Leanspecialist en teamleider debiteurenbeheer& bankenteam Espria Shared Service CenterVoor iedereen die een procesverbetering wil zien, leren snappen en leren oplossen – basis Lean kennisIn deze workshop wordt aan de hand van een praktijkcasus, met elkaar gewerkt aan Lean in de keten van verschillende zorgbedrijven. Hoe kun je met elkaar in een keten van verschillende bedrijven, verspillingen leren zien en met elkaar oplossen.

Workshop 2

EEN VEILIGE EN EFFICIËNTE WERKPLEK | 5SEN MAKE IT FUN

Marielle Zwaga, lean- en KATA-coach Vogellanden / Monique Durenkamp, Black Belt projectleider Martini Ziekenhuis

Geen Lean kennis vereist, maar wel behoefte aan een fijne opgeruimde werkplek

Een veilige en efficiënte werkplek biedt vele voordelen voor patiënten/cliënten en teams. Onnodig zoeken of misgrijpen is niet alleen frustrerend, het kan ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.
We willen onze tijd graag goed benutten en zoveel mogelijk besteden aan directe zorg. In een gestandaardiseerde en veilige werkomgeving is het prettig samen werken met en voor onze patiënten. En als je samen opruimt dan krijgt iedereen een enorme adrenaline-boost. Als dat geen teambuilding is! Het Martini ziekenhuis en Vogellanden delen graag hun ervaringen in deze workshop. In de gemba’s kunnen jullie een bezoek brengen aan afdelingen die hier al mee werken.

Workshop 3

HOE KUNNEN VALUE BASED HEALTH CARE EN LEAN ELKAAR VERSTERKEN?

dr Paul van der Nat, adviseur Raad van Bestuur & onderzoeker St Antonius Ziekenhuis & Radboud universitair medisch centrum / drs Marieke de Boer, programmamanager VBHC Isala

Voor iedereen die in de zorg werkt: zorgverleners en ondersteuners – Geen kennis van VBHC nodig

Ben jij bezig met value-based healthcare (VBHC) of Lean in jouw zorgorganisatie? Het creëren van waarde voor de patiënt/cliënt staat bij beiden centraal. Kom met ons discussiëren over de overeenkomsten en verschillen en denk met ons mee hoe deze concepten elkaar kunnen versterken. We zullen starten met een korte introductie over VBHC en vervolgens vertellen we hoe het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Isala in Zwolle VBHC hebben vertaald naar de praktijk. Daarna start de discussie gevoed door stellingen en voorbeelden.

Workshop 4

OPGENOMEN WORDEN OF NIET, THAT’S THE QUESTION

Idi de Boer, manager Spoedeisende Hulp Martini Ziekenhuis

Voor iedereen geschikt

Vrijdagmiddag 20.00 uur, Spoed Eisende Hulp. Meneer Martini (87 jaar) is door de dienstdoende huisarts van de huisartsenpost naar de SEH gebracht omdat hij niet lekker is geworden, gevallen is en mogelijk iets heeft gebroken. Bij onderzoek blijkt meneer Martini geen fractuur te hebben en medisch geen probleem te hebben waarvoor hij moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar meneer Martini woont alleen en heeft in het weekend wel professionele hulp thuis nodig. Normaal gesproken wordt hij dan toch opgenomen.
Maar is een ziekenhuisbed hiervoor bedoeld en zou het niet anders kunnen? In deze workshop wordt u meegenomen in hoe de samenwerking tussen het ziekenhuis, de thuiszorg, de zorgverzekeraar en de spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis is vormgegeven voor deze groep kwetsbare ouderen.

Workshop 5

DE KLANT VERBINDT!

Wendy Manders, manager Continu Verbeteren / Erwin van Leussen, sr manager zorgkantoor Zilveren Kruis

Voor (top)management, bestuur en leancoaches – basis en gevorderde Lean kennis

Hoe breng je de klant naar binnen in een keten die vooral gericht is op administratie en dossiers? Dat was de vraag waar het zorgkantoor van Zilveren Kruis een aantal jaren geleden voor stond. Met o.a. customer journeys en ketenverbeteringen is het zorgkantoor gelukt om klantgerichter te werken. De workshop bestaat uit twee onderdelen: de reis van het zorgkantoor van Zilveren Kruis heeft gemaakt ter inspiratie en korte workshop hoe maak je eenvoudig een eerste stap in customer journey denken, zonder ingewikkelde modellen en systemen.

Workshop 6

PAST UW ORGANISATIE NOG BIJ WAT DE PATIENT VRAAGT?

Peter Smit, capaciteitsmanager/ Edwin Sinnema, zorgprocesmanager Martini Ziekenhuis

Voor managers, projectleiders, artsen en medewerkers in ziekenhuizen die interesse hebben in organisatiemodellen en patiëntprocessen

Meneer Martini is verwezen door de huisarts in verband met verdenking darmkanker. In het Martini Ziekenhuis doorloopt hij het Zorgpad darmkanker. De zorgprocesmanger en de capaciteitsmanger van de Matrixorganistie volgen de patiëntenreis van meneer Martini en leveren de juiste diensten voor de patiënt op het juiste moment. Je wordt door twee gedreven en enthousiaste managers meegenomen in de verschillende organisatiemodellen en wat de toegevoegde waarde hierin is voor de patiënt. In deze interactieve workshop wordt je uitgedaagd om mee te denken over de zin en onzin van de Matrixorganisatie voor de patiënt.

Workshop 7

INTEGRALE VERBINDING IN DE REGIO: MAXIMALE WAARDE TOEVOEGEN AAN DE ZORG VOOR DE KWETSBARE OUDERE PATIËNT

Engelien Bosma, sr. adviseur Zorg & Innovatie Ziekenhuis Tjongerschans / Gerry de Valk, projectleider Medische Zaken Alliade

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de samenwerking tussen professionals in een zorgnetwerk en hoe lean principes hierbij ondersteunen – geschikt voor alle Lean niveaus

In deze workshop wordt aan de hand van een patiënt casus een innovatief uniek geïntegreerde regionale samenwerking voor ouderenzorg gepresenteerd. De bouw van het Expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg biedt hierbij een plek waarbij medische topzorg, behandeling en begeleiding plaatsvindt bij diverse complexe ziektebeelden die samenhangen met het ouder worden. In de workshop komt aan de orde hoe je samen met alle betrokken stakeholders in het regionale zorgnetwerk zorgt dat de kwetsbare oudere op een efficiënte, lean wijze de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Welke knelpunten en risico’s signaleer en agendeer je in het regionale zorgnetwerk en hoe betrek je de patiënt bij het vormgeven van integrale zorg?

Workshop 8

VERPLAATSING VAN ZORG BIJ BOEZEMFIBRILEREN

Christiana Geluk, cardioloog Martini Ziekenhuis

Voor iedereen geschikt

Het motto “de juiste zorg op de juiste plaats” is een belangrijke inspiratiebron voor landelijk beleid. Wat niet in het ziekenhuis hoeft, kan naar de eerste lijn. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat patiënten in de eerste lijn de juiste zorg krijgen en de juiste expertise ook aanwezig is? Bij Boezemfibrilleren blijkt dat het kan en dat het werkt, als het ziekenhuis en de eerste lijn de verplaatsing samen inrichten. Sinds de start in 2017 zijn er 900 patiënten uit de controle ontslagen, wordt het boezemfibrilleren beter behandeld en worden CVA’s voorkomen. In deze workshop gaan we in op de vragen ‘Wat werkt? En wat werkt niet? Wat zijn de resultaten?’.

Workshop 9

HOSHIN KANRI: DOOR FOCUS SAMEN BETER. PRAKTIJKVOORBEELD VAN VOGELLANDEN

Fenna Eefting, bestuurder en Marjanne van den Berg, leancoach Vogellanden

Iedereen doet mee aan Hoshin Kanri dus deze workshop is bedoeld voor iedereen – geen specifiek niveau, wel betrokkenheid, inzet en nieuwsgierigheid

Slechts 4 KPI’s voor de hele organisatie; alle doelen op alle niveaus op elkaar afgestemd; continu verbeteren is een ‘way of work’. Persoonlijke ontwikkeling, van elkaar leren en van onze patiënten leren; lol en fun in het werk met elkaar. Een heldere structuur, maar de aandacht ligt vooral bij doen, goed afstemmen met elkaar en weinig regels. Wil jij dat ook? Kom dan naar de workshop over Hoshin Kanri van Vogellanden. Dan nemen we je mee op onze leanreis en helpen we jou je eigen Hoshin Kanri bord te maken.

Workshop 10

INTEGRAAL CAPACITEITSMANAGEMENT (ICM)

Justin Drupsteen, manager ICM Martini Ziekenhuis

Voor iedereen die geïnteresseerd is in integraal capaciteitsmanagement – basis Lean kennis

In deze workshop over integraal capaciteitsmanagement gaan we in op de geïntegreerde coördinatie van capaciteiten en patiëntenstromen op een manier waarop de doelstellingen van het Martiniziekenhuis behaald worden. We staan op een interactieve manier stil bij een aantal basisprincipes van ICM (variabiliteit, doorlooptijd en benutting) en hoe deze principes ziekenhuisbreed worden toegepast op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het creëren van verbinding tussen de verschillende afdelingen die een patiënt doorloopt staat centraal in deze workshop.

Workshop 11

KATA CONTINU VERBETEREN IN HET DNA, DAAR MOET JE WEL WAT VOOR DOEN

Gerard Hommes en Mariëlle Zwaga, lean- en KATA-coach Vogellanden / Marlies van der Putten

KATA-coach en trainer persoonlijk leiderschap en team-ontwikkeling Quality Contact
Geen (Lean) kennis vooraf, maar je moet wel bereid zijn om je eigen drijfveren onder de loep te nemenKen je mensen die excelleren in wat ze doen en die tot de besten behoren in hun vakgebied? En weet je ook wat deze mensen gemeen hebben? Ze hebben een coach. Ook in continu verbeteren kun je excelleren. Hoe? Het is eenvoudiger dan je denkt: KATA-coaching. Vijf duidelijke verbeterstappen en vijf duidelijke coachvragen. Deze methode kan iedereen leren, het is leuk en inspirerend om te doen en voor wie dat belangrijk vindt: het is evidence based. Kom leren van onze ervaringen en bevrijd je eigen KATA.

Workshop 12

LEANREIS MARTINI ZIEKENHUIS; KOMEN TOT EEN VERBETERCULTUUR

Wybe Douwe Kloppenburg, internist-nefroloog, voorzitter van de Coöperatie Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis en lid van het bestuur Samenwerkende Medisch Specialisten / Niels Vogel, gynaecoloog, lid Stafbestuur (portefeuille ICT) en Chief Medical Information Officer (CMIO) / Martin Boer, adviseur kwaliteit en veiligheid en fysiotherapeut / Ingrid Wierenga LSS Black Belt Lean Martini Ziekenhuis

Voor iedereen geschikt

Hoe verspreid je het gedachtengoed van Lean/ Lean Six Sigma binnen een organisatie met 3000 medewerkers? Binnen deze workshop wordt de Leanreis van het Martini Ziekenhuis letterlijk doorlopen. De deelnemers krijgen zicht op de valkuilen en successen, de tools en trainingen die worden ingezet en de rol van de arts. Verder is er ruimte om als deelnemers van elkaar te leren.

Workshop 13

DE LEAN LEIDER ALS VERBINDER

Charlotte Derksen, Leanadviseur en ad interim Lean leider / Jasper Klaver, Leanadviseur GGZ Drenthe

Voor iedereen die zich verbonden voelt met Lean – basis kennis

Lessons learned van een organisatie die 3 jaar geleden het gedachtegoed van Lean omarmde en onderweg leiders verbindend laat zijn in het Lean denken en doen. En de zoektocht naar hoe je leiderschap binnen een ieder aanwakkert. We gaan o.a. reflecteren op welke (verbindende) rol leiderschap binnen jouw organisatie heeft in Lean denken en doen.

Workshop 14

VERBINDING VAN PROFESSIONALS AAN DE KOERS VAN DE ORGANISATIE

Sjoerd van der Zee, directeur P&O en adviseurs Margriet, Sybolt, Esther en Alice van Martini Ziekenhuis

Voor iedereen geschikt

De beste zorg vraagt om de beste professionals. In de workshop wordt de HR Agenda – afgeleid van strategie van de organisatie – op inspirerende wijze gepresenteerd waarna de deelnemers kunnen kiezen voor verdere verdieping op de volgende onderwerpen:
• Strategische personeelsplanning / personeelsvoorziening
• Sterk in je werk (duurzame inzetbaarheid)
Leiderschap en cultuur

Workshop 15

ONTWERP IN 45 MIN JOUW IDEALE LEAN ORGANISATIE

Renate Moes en Bodei Stufken, verbeterleiders Isala

Voor artsen, managers, Lean coaches – enige kennis van Lean noodzakelijk

Wil je weten hoe je de Lean strategie binnen een organisatie kan verbinden? Hoe verhouden de losse puzzelstukjes zich tot elkaar? In deze workshop ga je op interactieve wijze met elkaar brainstormen over het ontwerp van de meest ideale Lean zorginstelling. Met elkaar bepaal je niet alleen de structuur maar ook wat er voor nodig is om de ambitie te realiseren. De laatste vraag zal (uiteraard) gaan over welke eerste stap je kunt zetten binnen jouw eigen organisatie. Daarnaast zullen we het huidige Isala model presenteren, vertellen over de obstakels en successen die we afgelopen jaren tegen zijn gekomen en welke stappen we komend jaar gaan zetten.

Workshop 16

LEREN VAN ORANGE BELT PROJECTEN

Marjolijn Elzinga, coördinator Apotheek Martini Ziekenhuis en enkele Orange Belt collega’s

Voor iedereen geschikt

Enkele Orange Belts van het Martini Ziekenhuis presenteren als onderdeel van hun opleiding hun eigen project. Deelnemers aan deze workshop leren van ervaringen van de belts van het MZH over:
• Welke projecten er worden opgepakt en wat de persoonlijke drijfveer van de Orange Belt is.
• Wat zijn successen en valkuilen zijn bij het uitvoeren van een Orange Belt project volgens de DMAIC methode.
• Hoe medewerkers hierbij worden betrokken.
Daarnaast krijgen de deelnemers inzicht in de opbouw van de training tot Orange Belt.
Er is gelegenheid tot het uitwisselen van kennis over de opleiding tot Orange Belt. Zijn er (grote) verschillen met andere organisaties? Wat kunnen we hierin van elkaar leren om op een (nog) hoger niveau van verbeteren te komen?

Workshop 17

WELK EFFECT HEBBEN EMPOWERMENT INITIATIEVEN OP DE VERANDERINGSBEREIDHEID VAN MEDEWERKERS?

Workshop 18

LEAN LEIDERSCHAP: WIE VRAAGT WORDT BETER!

Workshop 19

LESSEN VAN JEFF KAAS

Workshop 20

VGZ