Workshops 22 november

WORKSHOPS donderdag 22 november 2018

GEVOLGEN VAN DE TRANSITIES IN DE ZORG VOOR JEUGD

 

Workshop 1
Ik zal je mores leren!
Door Els Backx en Pim van Rooij

Verschillende normen en waarden kunnen met elkaar in conflict raken, waardoor je jezelf geconfronteerd ziet met een probleem waarvoor geen kant-en-klare oplossing is. Wat je ook doet en hoe de keuze ook uitvalt, er is altijd een nadelig effect. Kortom: je zit in een moreel dilemma! Hoe ga je hiermee om? Op welke manier kom je tot een ‘juiste’ beslissing? Tijdens deze workshop wisselen we op een methodische wijze argumenten uit op basis waarvan wordt geoordeeld wat moreel ‘juist’ handelen is in een concrete professionele situatie. Opzet Groepsgesprek op basis van de Socratische methode. Doel: Het doel van de workshop is dat je een moreel dilemma analyseert en ervaart hoe je hiertoe tot een oordeel komt. Instructie: neemt u deel aan deze workshop? Denkt u dan graag vooraf na over een (moreel) dilemma uit de eigen praktijk.

Workshop 2
Cliëntgericht werken: dat doen we toch al?
Door Lut Leijs en Jeffrey de Laaf (Adviesvangers)

In gesprek met (jeugd)professionals horen we geregeld dat zij al cliëntgericht werken. Tegelijkertijd ervaren kinderen, jongeren en ouders dit niet altijd zo. Is het een verschil in interpretatie of heeft het meer om het lijf? Wanneer voelt een kind, jongere of (pleeg)ouder zich gehoord, wat motiveert hen en wat hebben zij nodig van een professional? In deze workshop ga je dit onder leiding van een adviesvanger (een ervaringsdeskundige jongere, jongvolwassenen of ouder) onderzoeken. We ontmoeten je graag!

Workshop 3
Samenwerking formele en informele zorg, hoe doe je dat (goed)?
Sandra Hollander (landelijk projectleider Home-Start)

Home-Start is een preventief, laagdrempelig opvoedondersteuningsprogramma voor gezinnen met opgroeiende kinderen door vrijwilligers. De gezinnen hebben alledaagse opvoedvragen en hierbij niet of nauwelijks steun vanuit een netwerk. Met Home-Start ondersteunen we gezinnen zodat kleine vragen niet uitgroeien tot grote problemen. Ze worden getraind en ondersteund door Home-Start coördinatoren. Vrijwilligers en coördinatoren van Home-Start hebben steeds meer te maken met gezinnen waarbij complexe(re) problematiek speelt. Naast opvoedvragen speelt er vaak armoede, eenzaamheid, echtscheiding, ontwikkelingsproblematiek bij kinderen etc. Vaak hebben deze gezinnen ook te maken met hulpverlening. In deze workshop staan we met elkaar stil bij wat er nodig is voor een goede samenwerking tussen formele (professionele) en informele (vrijwilligers)zorg. Wat is je visie hierop? Wat zijn succesfactoren, wat zijn dilemma’s? We doen dit interactief en leren zo van en met elkaar.

Workshop 4
Ben ik in beeld? Kinderen in de maatschappelijke opvang
Door Netty Jongepier en Luci Torregrosa (Van Montfoort)

Als een gezin dakloos wordt, komen ouders met hun kinderen in de maatschappelijke opvang (MO). De kinderen in deze gezinnen hebben vaak al veel nare dingen meegemaakt, de komst naar de opvang betekent ook nog eens dat ze hun vertrouwde omgeving en vertrouwde mensen moeten missen. Het gaat dan ook om een groep kwetsbare kinderen. Krijgen zij wel de aandacht en zorg die zij nodig hebben? In de workshop geven we een presentatie over het onderzoek dat we gedaan hebben naar de aandacht en zorg voor kinderen in de MO en gaan we met de deelnemers in gesprek over wat belangrijk is voor deze kinderen.

Workshop 5
Positiever: Onderweg naar meer WIJ en minder IK in iedere gemeente!
Door Mikke Leenders en Duncan Callender

Echte aandacht voor elkaar. Niet wegkijken maar doorvragen. Dat is waar Positiever voor gaat. Inwoners beseffen niet dat ze ZELF de grootste hulpverlener zijn. Via een moderne én bewezen effectieve campagne realiseren we 10 tot 30% activering van onderlinge hulp. Professionals in het sociale domein hebben een uitdagende maar gelukkig ook dankbare rol in de samenleving. Door krimpende budgetten staat er helaas veel spanning op de relatie met cliënten en soms ook collega’s. De transformatie is makkelijker gezegd dan gedaan. POSITIEVER biedt daarom drie innovatieve hulpmiddelen om effectiever te werken; een matchings-app, een innovatieprogramma én een inspiratienetwerk voor sociale professionals.

Workshop 6
Van thuiszitten naar een unieke onderwijszorgplek
Door Natasja Hoogerheide en Sten

Na enkele keren vastgelopen te zijn op school en een periode van thuiszitten heeft de vijftienjarige Sten nu een unieke onderwijszorgplek op zijn sportplus vereniging, bij Unity99. Hij is assistent trainer en helpt bij de judolessen aan kinderen met autisme. Van probleemgericht denken naar oplossingsgericht aan de slag. Zijn moeder vertelt vandaag het verhaal en Sten komt voor het eerst zelf mee naar de workshop!