J.J.M. Govaarts – Referenties Congresorganisatie

J.J.M. Govaarts, Stichting van Houten (Koninklijke Marechaussee):

foto_govaarts_congresorganisatie“De Stichting van Houten bedankt M&T events voor het op voortreffelijke wijze organiseren van de Ceremoniële kranslegging van de kolonel Van Houten b.d. op vrijdag 7 februari 2014 op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te ‘s-Gravenhage. Ter gelegenheid van 200 jaar Koninklijke Marechaussee werd door de Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, daar een krans gelegd bij het graf van een even bijzondere oud-collega, kolonel Marius van Houten. De samenwerking tussen de civiele organisatie M&T events en de militaire organisatie Koninklijke Marechaussee is op een bijzonder wijze ingevuld door Milene du Burck waardoor alle aanwezigen en later d.m.v. diverse pers publicaties een ieder een zeer goed gevoel heeft bij deze Ceremoniële kranslegging.

Download hier de pdf van Stichting van Houten (Koninklijke Marechaussee)