Joep Bartholomeus en Marthijn Laterveer – Referenties Congresorganisatie

Joep Bartholomeus en Marthijn Laterveer, LOC Zeggenschap in zorg

 

afbeelding 1”Wij hadden in één maand twee grote congressen, die heel verschillend waren. De ene was een congres met ruim 300 deelnemers over ‘waarde-volle zorg’. Dat is de visie van LOC Zeggenschap in zorg op de zorg. De andere was een congres met ruim 250 deelnemers vanuit een beweging om de mens in de zorg centraal te stellen (radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties). M&T events heeft de organisatie van beide congressen begeleid. We hebben deze samenwerking als erg prettig en behulpzaam ervaren. In het voortraject heeft Milene steeds meegedacht en voorstellen gedaan over locatie, inhoud/vorm van het programma en de praktische invulling. Dat verliep op een uiterst plezierige en professionele manier. De dagen zelf waren perfect georganiseerd. De medewerkers van M&T events waren steeds op de achtergrond aanwezig en regelden wat nodig was. Daardoor liep het allemaal heel goed. Ook na afloop van de congressen heeft M&T events ons veel werk uit handen genomen door de administratie af te handelen. En wat voor ons het belangrijkste is: beide congressen kregen een zeer hoge beoordeling van de deelnemers bij de evaluatie. Zowel qua organisatie als qua inhoud. Inmiddels zijn we bezig om samen met M&T het volgende congres te organiseren. Wij hechten aan langdurige en duurzame samenwerkingsrelaties, waarbij je elkaar persoonlijk kent. Die persoonlijke samenwerking ervaren we bij M&T events. Daarom kijken we ernaar uit de komende tijd samen met M&T events nieuwe congressen te organiseren.”